Välkommen till HH Sportfiske Service

Kontakt  Kontakta oss

Om oss Fiskevård Tillstånd Sättfisk Aktuellt Hur gör man?


Karpfångster som du bara drömt om kan bli verklighet. Vi kan hjälpa till!
Ett lyckat karpfiske börjar oftast här!
Det är lätt att bli förtjust i karpfiske, och det kan utvecklas till en besatthet.
 

Förstasidan

Karp
Gräskarp
Mal
Gös
Sutare
Prislista sättfisk
Mera om fiskar
Fiskevård
Tillstånd
Transport
Koi
Aktuellt
Om oss
Frågor och svar
Kontaktinfo
Kontaktformulär


Snabbkontakt
Telefon Telefon:
070 863 55 42
Telefon Kontor
0430-22585
E-post E-post
Kontaktformulär

 

HH Sportfiske Service    -    Fiskevård

Fiskevård är en form av miljövård som är extremt viktig för möjligheterna att skapa ett långsiktigt hållbart sportfiske på naturliga bestånd. Med begreppet fiskevård, brukar normalt avses olika insatser i vattendrag för att gynna en fiskresurs och/eller olika speciella fiskarter.

Industrialiseringen, vattenkraften utbyggnad, areella näringar och infrastruktur i mycket hög grad har bidragit till ökad välfärd och ekonomi men konsekvenserna av detta har inneburit kraftigt påverkade vattenmiljöer och försämrade förutsättningar för många djur- och växtarter.

Till fiskevård enligt tradition räknas följande aktiviteter som syftar till

 • Biotopförbättringar
 • Återställning av lekbottnar, utläggning av sten och lekgrus
 • Modifiering av vandringshinder
 • Bygga laxtrappor
 • Planteringar och återskapande av ursprungliga vattendrag
 • Kalkning
 • Fiskevårdande fiske
 • Ta inte hem mer fisk än du behöver
 • Inför minimimått (låt fisken leka innan den fångas)
 • Återutsätt stora fiskar (de är garant för reproduktion)
 • Freda fisken när den leker
 • Catch & Release (Fånga och återutsätta)
 • Inför begränsningar för nätfisket
 • Utplantering av fisk bidrar till
 • Införa nya gener till de befintliga fiskarna (stödutsättningar)
 • Ökar möjligheterna till den naturliga reproduktionen
 • Man begränsar vissa arter till förmån för andra, värdefullare arter
 • Återintroduktion av arter som försvunnit (t.ex. malen)
 • Under en lång period under 1900-talet var flera av våra vattendrag kraftigt förorenade.
  Fiskdöd förekom årligen, på grund stora utsläpp av föroreningar från industrier. Vattenkvalitén har glädjande under den senaste 40-års perioden förbättrats betydligt. Mycket återstår dock med att restaurera och återställa vattenmiljön, återskapa våtmarker och vattenbiotoper.

  Innehar F-skattebevis!


  Vi har F-skattebevis    |    Bankgiro:741-7728     |    Momsreg. nr: SE 670120638201     |     Copyright     |     Webbdesign    |    2014