Välkommen till HH Sportfiske Service

Kontakt  Kontakta oss

Om oss Fiskevård Tillstånd Sättfisk Aktuellt Hur gör man?


Karpfångster som du bara drömt om kan bli verklighet. Vi kan hjälpa till!
Ett lyckat karpfiske börjar oftast här!
Det är lätt att bli förtjust i karpfiske, och det kan utvecklas till en besatthet.
 

Förstasidan

Karp
Gräskarp
Mal
Gös
Sutare
Prislista sättfisk
Mera om fiskar
Fiskevård
Tillstånd
Transport
Koi
Aktuellt
Om oss
Frågor och svar
Kontaktinfo
Kontaktformulär


Snabbkontakt
Telefon Telefon:
070 863 55 42
Telefon Kontor
0430-22585
E-post E-post
Kontaktformulär

 

HH Sportfiske Service    Frågor och svar!!

I samband med utsättningen, egentligen redan i planeringen dyker upp många frågor
Ni kanske kan hitta svaret redan här:
Fiskarna Ni levererar är fria från sjukdomar?
Ja det är de. Vid leverans alltid följer med "hälsointyg" som är bevis att fiskarna är fria från Spring viraemia of carp (SVC) och Koi Herpes Virus (KHV).
Vi har beslutat i Fiskevårdföreningens styrelse att plantera in karp i våra fiskevatten, men vi vet inte hur ska vi göra. Kan Ni hjälpa oss?
Att sätta ut fisk i vattendrag kräver tillstånd av Länstyrelsen i det län utsättningen ska ske. På Länsstyrelsens hemsida finns ansökningsblanketter, där står i detalj vilka kriterier som ska följas, motivering osv. Man fyller i utsättnings ansökan och skickar in. Det tar ca. en månad innan ansökan beviljas.
Naturligtvis vi är villiga att hjälpa till med ansöknings handlingar.
.
Vad ska vi göra? Våra fiskevatten håller på att växa igen!
Icke önskad vegetation våra sjöar, odlingsdammar kan bekämpas på tre olika sätt:
 • Ni kan rensa, ta bort växter maskinellt eller manuelt (ganska jobbig lösning)
 • Naturlig bekämpning med hjälp av gräskarpar (Ctenopharyngodon idella) 8-10 fiskar/hektar
 • Naturlig bekämpning med hjälp av karpar (Cyprinus carpio) 40-50 fiskar/hektar
 • Den naturliga växtbekämpningen tar några år innan resultatet syns. På lång sikt det är det bästa metod.
  Jag har en liten fiskdamm (ca. halv fotbollsplan stort) skulle velat skaffa vanliga karpar, säljer Ni även för privatpersoner?
  Ja, vi säljer även till privatpersoner, men våra största kunder är fiskevårdsföreningar, kommuner (kommunala regnvattendammar ska hållas rent från växtlighet) reningsverk (deras biodammar fångar upp mycket fosfor) men även golfklubbar (deras vattenhål ska hållas rent). Du kan hämta karpen hos oss, men glöm inte skaffa tillstånd först hos Länsstyrelsen.
  Hur mycket karp ska man sätta ut?
  På den frågan inte så enkelt att svara, man ska ta hänsyn till olika parametrar.
 • Sjöns storlek, djup, växlighet och framtida lekplatser?
 • Vilka andra vitfiskar finns i sjön?
 • Predatorer (gädda, gös, aborre, mal, asp)?
 • Ska jag låta karpbeståndet acklimatisera sig eller vill jag börja fiska direkt?
 • Fiskevårdföreningens ekonomi?
 • Hur mycket karpar sätter man ut per hektar?
  1 hektar = 10 000m² eller 100 ggr. 100 meters yta. Jag skulle sätta ut ca. 15 fiskar mellan 1,5-3,0 kg. Den här storleken garanterar god överlevnad och kanske lek redan nästa år. Man kan göra försök att sätta ut en och tvåsomriga karpar av mindre storlekar (100-300g. st.) i detta fall 40-45 kg. Alltså ca. 200 ungkarpar istället, men om sjön har hög bestånd av rovfiskar, då detta kan vara en chansning.
  Vill Ni i föreningen börja fiska direkt, bör antalet utsättningsfiskar vara något högre.
  Jag skulle även skaffa några (2-3 st.) karpar i 5 kilosklassen.

  Tips. Efter ca. 2 år ska fiskevårdsföreningen kolla om karpen har förökat sig i det aktuella fiskevatten. Om svar ja, så man kan beskatta karpbeståndet. Jag skulle återinsätta alla fiskar under 35 cm och över 5 kg, vilket skulle bidra till en bevarad karpbestånd.

  Varför ska man plantera in fisk, sköter inte naturen det?
  Naturen ibland behöver hjälp. I årtusenden har sjöfåglar spridit fiskarter genom att fiskäggen som var fast på växtlighet fastnade på fåglarnas ben och på det viset flyttades mellan vattendragen.
  Industrialiseringen, bygge av infrastruktur och regleringar av vattendrag gjort att många arter försvunnit eller gått starkt tillbaka. Därför behöver vi med återutsättningar främja den svenska malen, som förekom i södra Sverige i tusentals år. Andra arter vill vi ersätta med arter som är mer värdefulla tex. utsättning av gös. Fiske är traditionellt förknippat med friluftsliv, vi får mer fritid, vi vill uppleva spännande fighter med karpen, som mycket lämpligt att plantera i våra vatten.

  Som sportfiskare månar vi om en långsiktig förvaltning av fiskbestånden.

  Kan gräskarp föröka sig i Sverige?
  Inte vad vi vet. Gräskarpen (Ctenopharyngodon idella) leker i ganska varmt vatten, så förutsättningar för lyckad lek är inte garanterade inte ens i södra Sverige. Med andra ord den arten kan inte påverka de naturligt förekommande arterna i Sverige. Gräskarpen äter endast växter, på en varm sommardag den äter sin egen vikt per dag och därmed håller sjöar och kräftdammar fria från växtlighet.
  Vad är målsättningen med ert företag?
  Vi har sedan barnsben en kärlek till fiske. Vårt mål är att genom utsättningar och återinplanteringar öka både fiskbestånd och artrikedom.

  Vi vill arbeta för att kommande generationer att skall kunna få njuta av den rekreation och spänning som sportfisket kan erbjuda.

  Har Ni fler frågor? Vänd till oss med förtroende, vi hjälper till!

  Vårt mål är att förbättra, bevara och skydda fiskbestånden i våra vattendrag!


  Vi har F-skattebevis    |    Bankgiro:741-7728     |    Momsreg. nr: SE 670120638201     |     Copyright     |     Webbdesign    |    2014