Välkommen till HH Sportfiske Service

Kontakt  Kontakta oss

Om oss Fiskevård Tillstånd Sättfisk Aktuellt Hur gör man?


Karpfångster som du bara drömt om kan bli verklighet. Vi kan hjälpa till!
Ett lyckat karpfiske börjar oftast här!
Det är lätt att bli förtjust i karpfiske, och det kan utvecklas till en besatthet.
 

Förstasidan

Karp
Gräskarp
Mal
Gös
Sutare
Prislista sättfisk
Mera om fiskar
Fiskevård
Tillstånd
Transport
Koi
Aktuellt
Om oss
Frågor och svar
Kontaktinfo
Kontaktformulär


Snabbkontakt
Telefon Telefon:
070 863 55 42
Telefon Kontor
0430-22585
E-post E-post
Kontaktformulär

 

HH Sportfiske Service    Om fiskarter vi marknadsför!

Nedanför kan Ni läsa lite mera om de fiskarter vi marknadsför!

 • Karp (Cyprinus carpio)
 • Gräskarp (Ctenopharyngodon idella)
 • Europeisk mal (Silurus glanis)
 • Gös (Sander lucioperca)
 • Sutare (Tinca tinca)
 • Karp (Cyprinus carpio)
  Karp (Cyprinus carpio) är en sötvattenlevande karpfisk som härstammar från Asien, men som inplanterad förekommer i alla kontinenter utom Anktartis. Karpen är världens mest odlade fisk. Karpen muterar lätt, och det finns därför många olika varianter, bland andra fjällkarp, koi-karp, linjär karp, läderkarp, och spegelkarp.

  Karpen är en fredlig fisk, födan består av växter, frön och alger men även insekter, snäckor, musslor och kräftdjur. Karpen slutar äta och lägger sig i dvala på botten om vattentemperaturen understiger 8⁰C och klarar av att leva i syrefattigt vatten. Den är skygg och intar ofta sin föda om natten.

  Karpen är en populär sportfisk. Sportfiskeklubben Svenska Karpklubben värnar om fisken och inventerar alla svenska karpvatten. Det svenska sportfiskerekordet är på 25,370 kilogram. 2013-10-30 fångades i Lomma, Skåne. Populär matfisk, många länder i centrala europa hör karpen till julbordet. Arten är mycket reproduktiv, och varje enskild hona kan lägga upp till en miljon ägg per år. Leken sker i försommaren.

   

  Gräskarp (Ctenopharyngodon idella)
  Gräskarpen (Ctenopharyngodon idella) tillhör familjen karpfiskar. Gräskarpen är foderspecialist och äter mest högre växter.En varm sommardag äter den sin egen vikt av växter, därför är fisken mycket lämpligt att inplantera i vattendrag som håller på att växa igen tex. golfklubbarnas vattenhål, kommunala biodammar för regnvatten men även reningsverkets dammar.

  Gräskarpen är inte en svensk inhemsk fiskart, den härstammar ursprungligen från Kina och infördes 1969 av Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning. Syftet var att minska icke önskad vegetation. Gräskarpens stora tålighet och anpassningsförmåga gör att den användas i alla typer av vatten

  Gräskarpen är en populär sportfisk, framförallt på mete. Svenska sportfiskerekordet är 18,59kg. Fisken togs 2007.

  Eftersom gräskarpen inte reproducerar sig i svenska vatten, är den en kontrollerbar resurs, och kan därför med fördel användas även i de känsligaste vatten. Man kan konstatera att en inplantering av gräskarp inte bara ger vattnet ett mer tilltalande utseende, utan även gynnar och ökar vattnets produktion av värdefulla sport och matfiskar. Även kräftor påverkas positivt..

  Till början av sidan!

   

  Europeisk mal (Silurus glanis)
  Mal är en av världens största sötvattensfiskar. Malens förekomst i södra Sverige är en kvarleva från den tid (för 8 000 år sedan) då hela östersjön var en insjö.
  Idag förekommer malen i Götaland och Svealand, främst i Emåns vattensystem i östra Småland samt i Södermanland,delar av Nyköpingsåns vattensystem. Sparsamt förekommer den även i Möckeln, Helge åns vattensystem, i Kronobergs län samt ett antal mindre sjöar i Småland och Södermanland som är del av de här tre uppräknade vattensystemen.
  Malen kan sparsamt förekomma även i andra vattendrag, men eftersom fisken är nattdjur och ganska svårtfångad, fastnar det sällan i nät eller på krok.

  Förr fångades stora malar i Sverige. Svenska rekord från 1870 i sjön Båven var en mal som var 3,6 m. lång och vägde 180 kg. Det fångas sporadiskt relativt stora (i svenska förhållanden) malar runt 20 kg. även i våra dagar.
  I sjön Möckeln fångades och dokumenterats (år 1994) mal som vägde 52 kg.

  Malen påverkades mycket negativt under de senaste århundraden av kraftverksutbyggnader, sjöregleringar, infrastruktur och utsläpp från industrier. Vissa vattensystem utrotades helt. I de vatten där malen förekommer fortfarande har arten långsamt börjat återhämta sig.

  Malen är en utpreglad rovfisk äter gärna vitfiskar som brax, björkna, och mört, men även fågelungar, grodor och kräftdjur. Jagar på natten, med hjälp av sina känsleorgan, två långa skäggtömmar från överkäken och fyra kortare från underkäken! Därmed kan malen betraktas som en fiskevårdare, då den decimerar s.k. ogräsfisken.

  Malen leker på sommaren. Lekvattnets temperatur måste vara 20 - 22 C°. Leken i Sverige kan misslyckas flera år i rad. I svenska vatten växer malen långsamt. Arten är fredad i Sverige, fångade exemplar måste återutsättas och därmed bidra till artens överlevnad.

  Nu gäller det att återplantera malen och gynna den biologiska mångfalden.

  Till början av sidan!

   

  Gös (Sander lucioperca)
  Gösen hör till aborrfiskarnas familj. Förekommer sporadiskt från Burträsket 10 mil norr om Umeå till södra Sverige. Gösen har en långsträckt kropp med en längd på upp till 130 centimeter och en vikt upp till 18 kilogram, men i Sverige den blir sällan över 12 kg. Svenskt sportfiskerekord är 12,530 kilogram.

  Gösen betraktas som en utmärkt matfisk och är föremål för sportfiske och kommersiellt fiske. Gösen är en rovfisk, den än konkurrent till gädda och abborre. Den tar främst mört, löja och braxen. Gösen är mycket känslig för låga syrgaskoncentrationer.

  Leken sker under våren-försommaren när vattentemperaturen ligger kring på ca 8-12 grader. Om förutsättningarna är goda gösen förökar sig effektivt och en mellanstor göshona kan producera t.o.m. 100 000-200 000 romkorn, som hanen vaktar och fläktar friskt vatten över.

  . När gösen ökar i ett vatten, så minskar grumligheten (mycket mört, löja gör att vatten blir grumligt) så på det viset gösen är en miljövårdare!
  Gösen är en av de mest välsmakande sötvattensfiskarna med fast, magert kött. Framför allt på senare tid har fisken fått en renässans.

  Till början av sidan!

   

  Sutare (Tinca tinca)
  Sutare (Tinca tinca), även kallad lindare, skomakarfisk, doktorfisk är en art i familjen karpfiskar. Den äter mygglarver, musslor, snäckor och annat som finns i bottenslammet.

  Sutaren kan bli upp emot 70 centimeter lång. Sutaren har ett tjockt lager slem. Sjuka fiskar brukar söka upp sutaren och gnider sig till sutarens tjocka slem för att finna bot. Sutaren är väldigt försiktig och ljusskygg och håller sig därför nära botten. Den är en uppskattad sportfisk för mete (speciellt bottenmete) eftersom den är svår att fånga samt att den bjuder stort motstånd.

  Sutaren anses av många vara en delikatess, det kommersiella värdet är dock litet. Köttet är fast och fint och har inte mycket ben. Det svenska sportfiskerekordet är 5,460 kilo. Rekordsutaren fångades i Hallänsdka Antorpa sjö utanför Laholm 2006-06-09.

  Sutaren är inhemsk fiskart, borde inte fattas i svenska vattendrag!

  Till början av sidan!

   

  Vi har F-skattebevis!

  Vårt mål är att förbättra, bevara och skydda fiskbestånden i våra vattendrag!


  Vi har F-skattebevis    |    Bankgiro:741-7728     |    Momsreg. nr: SE 670120638201     |     Copyright     |     Webbdesign    |    2014